Kjell Åke

Shower / Biljetter

 
KÅIM A3 web (1).jpg

Så här började det…

När Kjell Åke växte upp fanns det affär, skola, post, kiosk, buss och bensinstation i Metbäcken. Inget av detta finns kvar idag.

Hur gick det det här till ? Vad är det som har hänt? Finns det någon väg tillbaka? Kan man göra Metbäcken Great Again? Och hur skulle det i så fall gå till?

Detta är några frågor som Kjell Åke funderar på i den nya föreställningen. Men han har även svaren i bästa Metbäcksstil. Den här hemsidan kommer att uppdateras allt eftersom innehållet i föreställningen utvecklas och platser och orter bestäms. Även i den nya föreställningen har Kjell Åke engagerat Johnny Steen för att skriva musiken samt medverka i manusarbetet.

Ni kan även följa Kjell Åke på Facebook.

Det är med andra ord dags för en nya minnesvärda stunder under hösten 2019 och vintern 2020 med “Kjell Åke i Myra” eller “Kjell Åke in The Swamp” som han kallas i USA.

PS.
Det finns en viss chans eller snarare risk att Kjell Åkes syster Mätta Marit kommer att dyka upp i föreställningen.